ساعت کاری از شنبه تا پنجشنبه ۸:۰۰ تا ۲۰:0۰
ایران - تهران فلکه دوم صادقیه سازمان آب (به طرف آیت الله کاشانی) خیبان گلستان یکم مجتمع فانوس طبقه 4 واحد ۱۳
ساعت کاری از شنبه تا پنجشنبه ۸:۰۰ تا ۲۰:0۰

Why Noran Clinic?

Having experience and expertise together will bring brilliant and significant results. At Nooran Clinic, we have tried to provide everything so that you can get the best result from your treatment process. Keep in mind that you can perform a variety of treatments, including; Count on our help for speech therapy, occupational therapy, group therapy, behavioral therapy and intelligence testing.

The presence of the best experts in the Nooran collection
A long and brilliant history
Providing complete and comprehensive services

Intelligence Test

Today, different types of intelligence tests and tests are used to measure the level of intelligence of each person.
The types of intelligence tests are as follows, each of which measures different aspects of intelligence:

Specialists of Nuran Clinic

 Nazanin Motagian
Nazanin Motagian

Occupational therapy expert

Graduated from Jundishapur University of Ahvaz, specializing in children's rehabilitation

Shahrazad Saiban
Shahrazad Saiban

Speech therapy expert

Graduated from Iran University of Medical Sciences

Nuran clinic environment

Noran clinic work calendar

Saturday 8:00 to 20:00
Sunday 8:00 to 20:00
Monday 8:00 to 20:00
Tuesday 8:00 to 20:00
Wednesday 8:00 to 20:00
Thursday 8:00 to 20:00
Friday (by prior arrangement) 8:00 to 20:00