ساعت کاری از شنبه تا پنجشنبه ۸:۰۰ تا ۲۰:0۰
ایران - تهران فلکه دوم صادقیه سازمان آب (به طرف آیت الله کاشانی) خیبان گلستان یکم مجتمع فانوس طبقه 4 واحد ۱۳
ساعت کاری از شنبه تا پنجشنبه ۸:۰۰ تا ۲۰:0۰

آزمون رایگان کلینیک نوران

وقتی با کودک صحبت میکنید به چشمان شما نگاه میکند اما انگار چیزهایی را که میگویید نمیشنود و یا اصلا به آنها گوش نمیدهد

درست! غلط !

۲ وقتی مطمئن هستید کودک فهمیده است چه کاری را از او خواسته اید اعمالی را که از او می خواهید به خوبی انجام نمیدهد و یا فراموش می کند آن کار را انجام دهد.

درست! غلط !

کودک خیلی سریع از کارهایی که انجام میدهد خسته می.شود در انجام وظایف معمول و کارهای عادی نمیتواند بیش از چند دقیقه توجه خودش را بر آن کار معطوف کند

درست! غلط !

معمولاً قادر نیست با دقت به جزئیات توجه کند و از روی بی دقتی در تکالیف مدرسه و یا فعالیت های دیگر مرتکب اشتباه میشود

درست! غلط !

در هنگام انجام بازی نمی تواند به قوانین و مقررات مربوط به بازی توجه کرده و آنها را به ترتیب رعایت کند.

درست! غلط !

وقتی با او صحبت میکنید معمولاً به نظر میرسد که گوش نمیدهد. گاهی اوقات لازم است یک کار را چندبار به او بگویید

درست! غلط !

معمولاً به دستورات عمل نمیکند و نمیتواند تکالیف مدرسه کارهای روزانه یا اعمالی را که از اوخواسته شده است به درستی انجام داده و به اتمام برساند.

درست! غلط !

در انجام کارهایی که نیازمند نظم و ترتیب و انجام گام به گام و منظم است با مشکل جدی مواجه است و نمی تواند از عهده آنها برآید.

درست! غلط !

معمولاً از انجام کارهایی که نیاز به تلاش ذهنی مستمر و تمرکز دارد اجتناب میکند و از آنها متنفر است یا میلی به انجام آن کارها ندارد مانند انجام تکالیف مدرسه یا کارهای منزل

درست! غلط !

معمولاً اشیا و لوازم انجام تکالیف یا کارهایی را که به او سپرده میشود گم میکند مانند اسباب بازی لوازم مدرسه ابزار کار و غیره

درست! غلط !

معمولاً در هنگام انجام عملی که نیازمند دقت و توجه ،است حواس او توسط محرکهای اطرافش به سادگی پرت میشود

درست! غلط !

معمولاً در انجام فعالیتهای روزانه فراموش کار است کارهایی را که هر روز انجام می دهد مثل مشق نوشتن مسواک زدن و ... باید حتما به او یادآوری کرد.

درست! غلط !

توجه کودک به طور مکرر از چیزی به چیز دیگر پرش میکند

درست! غلط !

کودک مشتاق به کار دیگری می پردازد. کاری را شروع میکند اما به سرعت آن را کنار میگذارد یا ناتمام رها میکند

درست! غلط !

کودک هنگام نگاه کردن به تلویزیون یا انجام بازیهای کامپیوتری یا کارهایی که علاقه خیلی زیادی به آنها دارد حواسش کاملا جمع است و تمرکز خوبی دارد.

درست! غلط !

کودک محیطهای پر سر و صدا را به محیطهای آرام ترجیح میدهد و اگر در محیط، سروصدای زیادی نباشد کودک خودش سر و صدا تولید میکند

درست! غلط !

کودک در محیطهای مختلف و به دفعات به دلیل بی دقتی و فراموش کاری لوازم و وسایلش را گم میکند

درست! غلط !

مکالمه های طولانی کودک را خسته میکند ،نمیتواند آنها را تحمل کند و خودش را به کار دیگری مشغول می کند

درست! غلط !

در مدرسه معلم همیشه از بی دقتی او در نوشتن دیکته حواسپرتی هنگام یادگرفتن درس بی توجهی هنگام نوشتن مسائل ریاضی و ... شکایت می کند

درست! غلط !

در انجام کارهایی که از او میخواهید انجام دهد بی انگیزه ،است پشتکار لازم را برای انجام دادن آن کار ندارد

درست! غلط !

دیگران هنگامی که با او صحبت میکنند از این که به طور مکرر حرف آنها را قطع می کند و یا با دست به آنها ضربه میزند از دست او عصبانی میشوند

درست! غلط !

به احساسات و نیازهای دیگران توجهی نمیکند و در مقابل رفتار و اعمال دیگران پاسخهای اشتباه یا اعمال نامناسب از خود نشان میدهد

درست! غلط !

کودک غالباً کارهایی بدون فکر کردن انجام میدهد دقت و توجه اش نسبت به عوامل محیطی کم است. مثلاً به دنبال توپش ناگهان به خیابان می،دود هنگام رد شدن از خیابان حواسش به وسایل نقلیه اطرافش نیست و باید مکررا به او تذکر داد که مراقب باشد.

درست! غلط !

حواسش به راحتی با عوامل محیطی پرت می.شود صدای پنکه، عکس روی دیوار ،حرکت های دیگران در اطرافش مانند تراشیدن مداد توسط همکلاسی اش صدای یک پرنده پرواز یک مگس و ...

درست! غلط !

در کلاس درس یا هنگام یادگیری و نوشتن غرق خیالبافی میشود و به رویا فرو می رود. از فضای کلاس خارج میشود و برای مدتی در تخیلات و افکارش غرق می شود، گویی اصلا در آن لحظات در کلاس نبوده و چیزی از مطالب کلاس را به خاطر نمی آورد.

درست! غلط !

کودک احتیاج به یک نفر ناظر دائمی دارد تا کارهای مختلفی را که باید انجام دهد به او یادآوری کند و بررسی کند که آنها را انجام داده است یا خیر.

درست! غلط !

کودک در هنگام نوشتن املای برخی از ،کلمات ،حروف نقطه،ها سرکش ها یا دندانه ها را جا می اندازد.

درست! غلط !

باید دائم دور و بر او ،بچرخید اتاقش را مرتب کنید وسایلش را جمع کنید کارهایی را که باید انجام بدهد به او یادآوری کنید و.....

درست! غلط !

هنگام که از دستش عصبانی میشوید یا بالای سرش می ایستید تا کاری را انجام دهد، آن را به خوبی و بطور کامل انجام می دهد.

درست! غلط !

در ملاقات های کوتاه مانند مطب دکتر مهمانی ملاقات با افراد ناآشنا و مشاور روان شناس و ... به خوبی حواسش را جمع میکند و هیچ نشانه ای از بی دقتی و کم توجهی برای مدت کوتاهی که در آنجاست نشان نمی دهد.

درست! غلط !