ساعت کاری از شنبه تا پنجشنبه ۸:۰۰ تا ۲۰:0۰
ایران - تهران فلکه دوم صادقیه سازمان آب (به طرف آیت الله کاشانی) خیبان گلستان یکم مجتمع فانوس طبقه 4 واحد ۱۳
ساعت کاری از شنبه تا پنجشنبه ۸:۰۰ تا ۲۰:0۰

What is the purpose of occupational therapy?

What is the purpose of occupational therapy?

The main goal of occupational therapy is to increase a person’s efficiency in life and achieve independence in doing things. This goal requires specialized group efforts and is done with the help of other rehabilitation team members such as physiotherapists, speech therapists, optometrists, audiometers and the treatment team such as doctors, psychologists, nurses, etc.

 

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *