ساعت کاری از شنبه تا پنجشنبه ۸:۰۰ تا ۲۰:0۰
ایران - تهران فلکه دوم صادقیه سازمان آب (به طرف آیت الله کاشانی) خیبان گلستان یکم مجتمع فانوس طبقه 4 واحد ۱۳
ساعت کاری از شنبه تا پنجشنبه ۸:۰۰ تا ۲۰:0۰

کار درمانی

کار درمانی در کلینیک نوران

تعریف اولیه

کاردرمانی یکی از شاخه های توانبخشی است که بر روی ابعاد مختلف جسمی و روانی بیماران کار می کند. این درمان در واقع با بکارگیری علوم مختلف نظیر فیزیولوژی ،آناتومی ،علوم اعصاب و روانشناسی برای بهبود عملکرد بیماران بهره می برد. کار درمانگران به افراد در هر سنی کمک می کنند تا بتوانند بر ناتوانی های ناشی از اختلال غلبه کنند و وظایف روزمره یا شغلی و تحصیلی خود را انجام دهند. هم چنین این درمانگران تمام نیازهای جسمانی، روانی، اجتماعی فرد را شناسایی کرده و تلاش می کنند پشتیبانی کاملی از او به عمل بیاورند. این امر به بیماران و افراد دچار ناتوانی های جسمی و ذهنی کمک می کند تا بتوانند افق جدیدی را پیش روی خود ترسیم کنند و زندگی جدیدی را آغاز کنند. یکی از هدف های اصلی کاردرمانی به استقلال رساندن مراجع است.

کار درمانی ذهنی

یکی از شاخه های مهم کاردرمانی می باشد که به درمان و کاهش مشکلات ذهنی در کودکان کمک می کند. کاردرمانی ذهنی در کودکان با بهره گیری از متدهای تخصصی توانبخشی شناختی با محوریت علوم اعصاب به آماده سازی کودک برای حضور در مدرسه و اجتماع و ارتقا ظرفیت های توجهی و حافظه ای و همچنین دانش عمومی کمک میکند.

چه کودکانی به کاردرمانی ذهنی نیاز دارند؟

گروه هدف:

کار درمانی جسمی

به ارائه انواع مداخلات جسمی حرکتی برای کودکان با سطوح مختلف اعم از مشکلات شدید حرکتی گرفته تا مشکلات خفیف حسی و تعادلی و هماهنگی های حرکتی، می پردازد.
در این بخش با تکیه بر تکنیکهای اصلاح پوسچر، تقویت عضلانی، کنترل رفلکس حرکتی و … که همگی از تکنیک های موثر کاردرمانی جسمی می باشد برای درمان مشکلات حرکتی کودکان بکار برده می شود.
گروه هدف:

حسی و حرکتی

کاردرمانی ادراکی حرکتی ،برنامه ریزی هماهنگی حرکتی بخش های مختلف مغز و اندام ها است که شامل ارتباط مهارت های اصلی در بدن انسان می باشد که این مهارت ها شامل حرکات تقویتی ، تعادلی ،انواع هماهنگی در اندام های مختلف برای مثال هماهنگی چشم و دست، دو دست ،شنیداری حرکتی و ….همچنین تاثیر مستقیم در ادراکات و پردازش های دیداری و شنیداری نیز دارد. همه اطلاعاتی که ما از جهان پیرامون خود دریافت کاردرمانی حسی میکنیم به وسیله حواس ما بدست می آید ، یکپارچگی حسی به مراحل ادراک و سازماندهی حواس  توسط سیستمهای حسی اطلاق می شود. برای این که اطلاعات حسی معنا دار و قابل استفاده باشد باید در سیستم عصبی متمرکز تنظیم و سازماندهی شود. یکپارچگی حسی یک چهارچوب درمانی در کاردرمانی است که برای ارزیابی و درمان افرادی که دچار اختلال در پردازش حس هستند به کار میرود .
اهداف درمانی:
گروه هدف: